S z ü l ő s z é k

A koncepció kiindulópontját egy ősi, afrikai típusú szék adta: a támla és az ülőke két, nagyjából derékszögben egymásba csúsztatott deszka, kissé megdöntve. A leírásokban ez a széktípus háromféle elnevezéssel, három funkcióban szerepel. Magyar nyelvű forrást nem találtam, angolul ezek az ’african birthing chair’, ’chief chair’ és ’lazy/relaxing chair’ megnevezések szerepelnek. E jelentéstartalmak összefonódását fontosnak látom, és szándékosan hangsúlyozom. Annak, hogy a szülőszék funkciót emelem ki, részben személyes élmény az oka, másrészt az, hogy e tárgytípus eddig jobbára elkerülte a dizájnerek figyelmét.


Egy tipikus afrikai szék
További képtalálatok

"Lazy chair" a győri Bahiában

Szülő istennő szobra Catal Hüyük-ből, Kr.e. 6000
Trón-szülőszék-fotel


A tervezett széket nem sorozatgyártásra szánom, bár nem zárom ki ennek a lehetőségét sem. Funkcionális tárgyat szeretnék létrehozni szobrászi eszközökkel. A két darabból álló egyszerű szerkezetet veszem alapul, és azt némileg átírva, a mai igényeknek megfelelően, a kortárs formavilághoz alakítom. A szék szétszedve kis helyen tárolható, variálható, az ülőke cseréjével pedig többféle felhasználási mód lehetséges.


Ez a formai, technikai megközelítés a szüléshez való speciális hozzáállást is tükrözi, egyúttal kijelöli a tárgy helyét is: nem a hagyományos kórházi közegben, sokkal inkább egy családiasabb, alternatív intézményben vagy születésházban tudom elképzelni.  ’Lazy chair’ funkcióban természetesen ennél jóval szélesebb körben használható. A szék nem orvosi segédeszköz, de a rendeltetési célnak így is megfelel: a szerkezet stabil, így kellően biztonságos, a lakkozott felület pedig könnyen tisztíthatóvá teszi, így a steril körülményekre vonatkozó esetleges elvárásoknak is megfelel.


A szülőszék elkészítéséhez ugyanazt az egyedi technikát választottam, amit a szobraimnál és a néhány gyerekjátéknál már korábban is; tehát impregnált rétegelt lemezt ragasztok és faragok.  Az anyagválasztás gyakorlati oka az, hogy a rétegelt lemez viszonylag könnyen elérhető, és szabadon alakítható, kevés anyagveszteséggel, emellett megfelelő felületkezeléssel időtálló és esztétikus. A másik - elvontabb, de számomra ugyancsak fontos – oka, hogy egyesíti a természetes és az ipari anyagok tulajdonságait, így az archaikus és a modern világ között jelképesen hidat alakít ki. Ez utóbbi a tárgyat plusz jelentéstartalommal ruházza fel.


A szék a Kozma Lajos ösztöndíjprogram keretében valósult meg 2017-ben.